ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ
ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ
ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ
| ГОЛОВНА | | НАШІ КОНСУЛЬТАНТИ | | ЯК НАС ЗНАЙТИ |
ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ І СЛУХУ


ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ГОЛОСА
16 квітня

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ГОЛОСА 16 квітня 2019

  Заходи до Міжнародного Дня Голосу
(16.04.19) >>  
рус.

Наші консультанти

Тамара Василівна ШидловськаЗавідувач лабораторії професійних порушень голосу і слуху Тамара Василівна Шидловська - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, одна з фундаторів ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ», досвідчений, чуйний та висококваліфікований лікар, талановитий організатор і науковець з широкою ерудицією. Т.В.Шидловська – учениця легендарного професора Олекси Сидоровича Коломійченка, який особисто запросив її працювати під своїм керівництвом у 1962 р.

Т.В. Шидловська – автор біля 300 наукових праць, в тому числі 5 монографій (з яких 2 одноосібні), навчально-методичниого посібника, та 17 авторських свідотцтв і патентів. Серед них: Т.В.Шидловська «Клинико-аудиологические взаимосвязи при заболеваниях периферического отдела слухового анализатора» (К.: «Наукова думка», 1985. - 175 с.); Т.В. Шидловська “Шум, слух, здоров’я” (К.:Наукова думка. – 126с.); .Гофман В.Р., Шидловская Т.В., Заболотный Д.И., Поваров Ю.В., Базаров В.Г. «Состояние ЛОР-органов при радиационных авариях и катастрофах» (С-Пб: “Ut” - 1996- т. І 226с., т. ІІ 240с.); Шидловська Т.В., Заболотний Д.І., Шидловська Т.А. «Сенсоневральна приглухуватість» (К.: «Логос»-2006-779 с.); Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Косаківський А.Л. «Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості» (Київ, 2008- 430 с.).

Тамара Василівна Шидловська - визнаний фахівець з клінічної аудіології. Вона заснувала наукову школу в галузі вивчення проблеми сенсоневральних порушень слуху, має багато учнів і послідовників. Під керівництвом професора Шидловської проведено грунтовні дослідження, низка з яких має науковий пріоритет світового рівня. Її фундаментальні праці, присвячені вивченню патогенезу, питанням діагностики, лікування та профілактики сенсоневральної приглухуватості (СНП) різного генезу (зокрема, шумового, судинного, радіаційного та ін.), широко відомі в Україні та за її межами. Ці напрямки наукових пошуків є приоритетними в багатьох країнах світу, зважаючи на велику поширеність ураження слухового аналізатору та невирішеність багатьох питань щодо лікування і профілактики таких захворювань.

Т.В. Шидловською вперше розкрито і обгрунтовано новий підхід до лікування СНП та шляхів профілактики її розвитку з врахуванням не тільки стану слухової функції в різних відділах слухового аналізатора, але і розладів з боку судин головного мозку, серцевої діяльності та центральної нервової систем. Нею запропонована унікальна методика консервативного лікування СНП, яка не має аналогів у світі, що дозволяє успішно боротися з цим тяжким недугом. Запропонована методика лікування СНП є новою і оригінальною в світовій практиці. Визначені особливості при лікуванні хворих з СНП шумового, радіаційного, судинного, інфекційного, травматичного та ототоксичного генезу з урахуванням даних суб’єктивної і об‘єктивної аудіометрії, РЕГ, ЕЕГ, ЕКГ, що дозволило значно підвищити ефективність лікування таких хворих.

Багаторічні ґрунтовні дослідження, присвячені впливу виробничого шуму на слуховий аналізатор, ЦНС та ССС, проведені під керівництвом Т.В.Шидловської, дозволили виявити нові ланки патогенезу при СНП шумового ґенезу, а відтак покращити ранню діагностику та профілактику професійної приглухуватості, сформувати нові принципи її лікування, визначити об’єктивні критерії профвідбору та профорієнтації робітників “шумових” професій.

Багато зусиль приклала Тамара Василівна для того, щоб допомогти людям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, адже слуховий аналізатор поряд з центральною нервовою системою виявився дуже чутливим до руйнівної дії радіаційного опромінення. З перших днів Чорнобильської катастрофи і понині Т.В.Шидловська надає допомогу ліквідаторам наслідків аварії, а згодом і постраждалим внаслідок проживання на забруднених радіонуклідами територіях.

Тамара Василівна ШидловськаУ своїх роботах Т.В.Шидловська наполягає на тому, що СНП не може розглядатися як окреме порушення слухової функції по типу звукосприйняття, обумовлене певними розладами в слуховій системі. Нею запропоновано і науково обгрунтовано оригінальний комплексний, системний підхід до проблем СНП, при якому вперше систематизовано і цілеспрямовано значна увага приділяється стану систем організму, що не відносяться до слухового аналізатора, але суттєво впливають на його стан.

Т.В.Шидловська значну увагу приділяє питанням профілактики СНП і показала можливість зупинити процес прогресування захворювання

Наукова та науково-організаційна робота професора Т.В. Шидловської оцінена громадськістю і їй присвоєно звання «Отличник здравоохранения» та Заслужений діяч науки і техніки України, вона нагороджена Почесною грамотою Національної академії медичних наук України

Т.В. Шидловська на протязі багатьох років (з 1978 р.) є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 14.01.19 - «оториноларингологія». Шидловська Т.В. є членом Вченої Ради Інституту отоларингології, Республіканської проблемної комісії за фахом «Оториноларингологія», редакційної колегії “Журналу вушних, носових і горлових хвороб”, провідного фахового видання з питань оториноларингології в Україні.

Т.В. Шидловська займається проблемою сенсоневральних порушень слухової функції понад 40 років. Без перебільшень можна сказати, що Т.В.Шидловська є найбільш досвідченим, висококваліфікованим, загальновизнаним фахівцем у даній галузі в Україні.
 Завідувач лабораторії професійних порушень голосу і слуху Тамара Василівна Шидловська - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, одна з фундаторів ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ», досвідчений, чуйний та висококваліфікований лікар, талановитий організатор і науковець з широкою ерудицією. Т.В.Шидловська – учениця легендарного професора Олекси Сидоровича Коломійченка, який особисто запросив її працювати під своїм керівництвом у 1962 р.
Персоналії >>


Тетяна Анатоліївна Шидловська
- доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник, керівник групи фоніатрії лабораторії професійних порушень голосу і слуху Державної установи «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України», професор кафедри дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, вчений секретар Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 14.01.19 - «оториноларингологія». Сьогодні це єдиний в Україні доктор наук, професор фоніатрії.
Персоналії >>

© 2010, Шидловська Т.В., Шидловська Т.А.